• محصول_بنر
  • ترویج فرآیند توسعه دارو

    ترویج فرآیند توسعه دارو

    اطلاعات عمومی مجموعه بیوآنتی بادی درجه یک و بهترین در کلاس برای رفع نیازهای پزشکی برآورده نشده قابل توجه از طریق توسعه درمان های پروتئینی تک و دو اختصاصی، ترکیبات دارویی آنتی بادی و عوامل تحریک کننده ماکروفاژ برای بیماران در سراسر جهان طراحی شده است.تاریخچه کشف پیشگامانه فن آوری آنتی بادی مونوکلونال (mAb) توسط کوهلر و میلشتاین در سال 1975 امکان ایجاد آنتی بادی ها را به عنوان یک کلاس از درمان ها فراهم کرد (Kohler & Milste...