• محصول_بنر
 • پروتئین نوترکیب ویروس دنگی ویروس 4 NS1، برچسب C-His

  پروتئین نوترکیب ویروس دنگی ویروس 4 NS1، برچسب C-His

  منبع اطلاعات عمومی سلول های کلیه جنینی انسان بیان میزبان برچسب انسانی C-His کاربرد برچسب مناسب برای استفاده در سنجش ایمنی.هر آزمایشگاه باید تیتر کاری بهینه را برای استفاده در کاربردهای خاص خود تعیین کند.اطلاعات عمومی پروتئین ویروسی نوترکیب ویروس دنگی 4 NS1 توسط سلول های 293 انسانی (HEK293) تولید می شود و ژن هدف کد کننده Asp775-Ala1126 با برچسب 6-His در انتهای C بیان می شود.خلوص خواص > 95% به عنوان تعیین کننده ...
 • پروتئین نوترکیب ویروس دنگی ویروس 2 NS1، برچسب C-His

  پروتئین نوترکیب ویروس دنگی ویروس 2 NS1، برچسب C-His

  منبع اطلاعات عمومی سلول های کلیه جنینی انسان بیان میزبان برچسب انسانی C-His کاربرد برچسب مناسب برای استفاده در سنجش ایمنی.هر آزمایشگاه باید تیتر کاری بهینه را برای استفاده در کاربردهای خاص خود تعیین کند.اطلاعات عمومی پروتئین NS1 ویروس دنگی نوترکیب ویروسی نوترکیب توسط سلول های 293 انسانی (HEK293) تولید می شود و ژن هدف کد کننده Asp776 – Ala1127 با برچسب 6-His در انتهای C بیان می شود.خلوص خواص > 95 درصد به عنوان ...
 • روتاویروس نوترکیب یک پروتئین کپسید میانی VP6، برچسب N-His

  روتاویروس نوترکیب یک پروتئین کپسید میانی VP6، برچسب N-His

  منبع اطلاعات عمومی Rotavirus A Expression Host E.coli Tag N-His کاربرد برچسب مناسب برای استفاده در ایمونواسی.هر آزمایشگاه باید تیتر کاری بهینه را برای استفاده در کاربردهای خاص خود تعیین کند.اطلاعات عمومی روتاویروس نوترکیب یک پروتئین کپسید واسط VP6 ​​توسط سیستم بیان E.coli تولید می شود و ژن هدف کد کننده Met1-Lys397 با یک نشان His-Tag در انتهای N بیان می شود.خلوص خواص > 90% همانطور که توسط S...
 • پروتئین نوترکیب اینترلوکین-1 بتا، برچسب C-His

  پروتئین نوترکیب اینترلوکین-1 بتا، برچسب C-His

  منبع اطلاعات عمومی Homo sapiens (Human) بیان میزبان E.coli برچسب C-His کاربرد مناسب برای استفاده در سنجش ایمنی.هر آزمایشگاه باید تیتر کاری بهینه را برای استفاده در کاربردهای خاص خود تعیین کند.اطلاعات عمومی پروتئین نوترکیب اینترلوکین-1 بتا توسط سیستم بیان E.coli تولید می شود و ژن هدف کد کننده Ala117-Ser269 با یک نشان His-Tag در C-پایانه بیان می شود.خلوص خصوصیات > 95% همانطور که توسط SDS-PAG تعیین شده است...
 • آنفلوانزای نوترکیب B NP، برچسب C-His

  آنفلوانزای نوترکیب B NP، برچسب C-His

  منبع اطلاعات عمومی Human Expression Host E.coli Tag C-His کاربرد برچسب مناسب برای استفاده در ایمونواسی.هر آزمایشگاه باید تیتر کاری بهینه را برای استفاده در کاربردهای خاص خود تعیین کند.اطلاعات عمومی پروتئین NP آنفولانزای نوترکیب B (B/Beijing/184/93) توسط سیستم بیان E.coli تولید می شود و ژن هدف کد کننده Met1-Tyr 560 با یک نشان His-Tag در C-پایانه بیان می شود.خلوص خصوصیات > 95% همانطور که توسط SDS-PAGE تعیین شده است...
 • پروتئین گلوبولین متصل به هورمون جنسی انسانی نوترکیب، برچسب C-His

  پروتئین گلوبولین متصل به هورمون جنسی انسانی نوترکیب، برچسب C-His

  منبع اطلاعات عمومی سلول های کلیه جنینی انسان بیان میزبان برچسب انسانی C-His کاربرد برچسب مناسب برای استفاده در سنجش ایمنی.هر آزمایشگاه باید تیتر کاری بهینه را برای استفاده در کاربردهای خاص خود تعیین کند.اطلاعات عمومی پروتئین گلوبولین متصل به هورمون جنسی انسانی نوترکیب توسط سلول های 293 انسانی (HEK293) تولید می شود و ژن هدف کد کننده Leu30-His402 با برچسب 6-His در انتهای C بیان می شود.خلوص خواص > 95 درصد به عنوان ...
 • پروتئین گلوبولین متصل به هورمون جنسی انسانی نوترکیب، برچسب C-His

  پروتئین گلوبولین متصل به هورمون جنسی انسانی نوترکیب، برچسب C-His

  منبع اطلاعات عمومی سلول های کلیه جنینی انسان بیان میزبان برچسب انسانی C-His کاربرد برچسب مناسب برای استفاده در سنجش ایمنی.هر آزمایشگاه باید تیتر کاری بهینه را برای استفاده در کاربردهای خاص خود تعیین کند.اطلاعات عمومی پروتئین گلوبولین متصل به هورمون جنسی انسانی نوترکیب توسط سلول های 293 انسانی (HEK293) تولید می شود و ژن هدف کد کننده Leu30-His402 با برچسب 6-His در انتهای C بیان می شود.خلوص خواص > 95 درصد به عنوان ...
 • پروتئین نوترکیب مایکوپلاسما پنومونیه P1 انسانی (MP-P1)، برچسب C-His

  پروتئین نوترکیب مایکوپلاسما پنومونیه P1 انسانی (MP-P1)، برچسب C-His

  منبع اطلاعات عمومی Mycoplasma pneumoniae Expression Host E.coli Tag C-His کاربرد برچسب مناسب برای استفاده در ایمونواسی.هر آزمایشگاه باید تیتر کاری بهینه را برای استفاده در کاربردهای خاص خود تعیین کند.اطلاعات عمومی پروتئین مایکوپلاسما پنومونیه نوترکیب انسانی P1 (MP-P1) توسط سیستم بیان پروکاریوتی تولید می شود و ژن هدف کد کننده Met1-Ala1634 با یک His-ag در انتهای C بیان می شود.خلوص خواص > 95% a...
 • پروتئین cTnI انسانی نوترکیب، برچسب C-His

  پروتئین cTnI انسانی نوترکیب، برچسب C-His

  منبع اطلاعات عمومی Human Expression Host E.coli Tag C-His کاربرد برچسب C-His برای استفاده در سنجش ایمنی مناسب است. هر آزمایشگاه باید یک تیتر کاری بهینه را برای استفاده در کاربردهای خاص خود تعیین کند.اطلاعات عمومی پروتئین cTnI نوترکیب انسانی توسط سیستم بیان E.coli تولید می شود و ژن هدف کد کننده Ala2-Ser210 با یک نشان His-Tag در C-پایانه بیان می شود.خصوصیات خلوص > 95٪ همانطور که توسط SDS-PAGE تعیین می شود.جرم مولکولی ...
 • پروتئین نوترکیب انسانی CEACAM5، برچسب C-His

  پروتئین نوترکیب انسانی CEACAM5، برچسب C-His

  منبع اطلاعات عمومی سلول های کلیه جنینی انسان بیان میزبان برچسب انسانی C-His کاربرد برچسب مناسب برای استفاده در سنجش ایمنی.هر آزمایشگاه باید تیتر کاری بهینه را برای استفاده در کاربردهای خاص خود تعیین کند.اطلاعات عمومی پروتئین CEACAM5 انسان نوترکیب توسط سلول های 293 انسانی (HEK293) تولید می شود و ژن هدف کد کننده Lys 35 – Ala 685 با برچسب 6-His در انتهای C بیان می شود.خلوص خصوصیات > 95% که توسط ...
 • پروتئین نوترکیب انسانی CEACAM5، برچسب C-His

  پروتئین نوترکیب انسانی CEACAM5، برچسب C-His

  منبع اطلاعات عمومی سلول های کلیه جنینی انسان بیان میزبان برچسب انسانی C-His کاربرد برچسب مناسب برای استفاده در سنجش ایمنی.هر آزمایشگاه باید تیتر کاری بهینه را برای استفاده در کاربردهای خاص خود تعیین کند.اطلاعات عمومی پروتئین CEACAM5 انسان نوترکیب توسط سلول های 293 انسانی (HEK293) تولید می شود و ژن هدف کد کننده Lys 35 – Ala 685 با برچسب 6-His در انتهای C بیان می شود.خلوص خصوصیات > 95% که توسط ...
 • پروتئین نوترکیب HIV-1 p24 (گروه M، زیرگروه B)، برچسب C-His

  پروتئین نوترکیب HIV-1 p24 (گروه M، زیرگروه B)، برچسب C-His

  منبع اطلاعات عمومی ویروس نقص ایمنی انسانی بیان میزبان E.coli برچسب C-His کاربرد مناسب برای استفاده در سنجش ایمنی.هر آزمایشگاه باید تیتر کاری بهینه را برای استفاده در کاربردهای خاص خود تعیین کند.اطلاعات عمومی پروتئین نوترکیب HIV-1 p24 (گروه M، زیرگروه B) توسط سیستم بیان E.coli تولید می شود و با یک نشان His-Tag در C-پایانه بیان می شود.خصوصیات خلوص > 95٪ همانطور که توسط SDS-PAGE تعیین می شود.مادر مولکولی...
123بعدی >>> صفحه 1/3