• محصول_بنر
 • کیت تست آنتی بادی سل (آزمایش ایمونوکروماتوگرافی)

  کیت تست آنتی بادی سل (آزمایش ایمونوکروماتوگرافی)

  جزئیات محصول کاربرد مورد نظر این محصول برای غربالگری بالینی کیفی نمونه های سرم/پلاسما/خون کامل برای تشخیص آنتی بادی علیه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مناسب است.این یک آزمایش ساده، سریع و غیر ابزاری برای تشخیص سل ناشی از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس است.اصل تست کیت تست آنتی بادی سل (آزمایش ایمونوکروماتوگرافی) یک روش ایمونواسی کروماتوگرافی جریان جانبی است.دارای دو خط از پیش روکش شده، "T" Test line و "C" Contro...
 • کیت تست سریع ترکیبی آنتی ژن SARS-CoV-2 و آنفلوانزا A/B (کروماتوگرافی جانبی)

  کیت تست سریع ترکیبی آنتی ژن SARS-CoV-2 و آنفلوانزا A/B (کروماتوگرافی جانبی)

  جزئیات محصول استفاده مورد نظر کیت تست سریع آنتی ژن ویروس SARS-CoV-2 و آنفلوانزا A/B (کروماتوگرافی جانبی) برای تشخیص کیفی آنتی ژن SARS-CoV-2، آنتی ژن ویروس آنفلوانزا A و آنتی ژن ویروس آنفلوانزا B در سواب نازوفارنکس انسانی یا نمونه سواب اوروفارنکسفقط برای استفاده In Vitro Diagnostic.اصل تست کیت تست سریع آنتی ژن ویروس SARS-CoV-2 و آنفلوانزا A/B بر اساس سنجش ایمونوکروماتوگرافی برای شناسایی آنتی ژن های SARS-CoV-2، آنتی ژن ویروس آنفولانزا A...
 • کیت تست سریع آنتی ژن ویروس میمون آبله (کروماتوگرافی جانبی)

  کیت تست سریع آنتی ژن ویروس میمون آبله (کروماتوگرافی جانبی)

  جزئیات محصول مورد استفاده: کیت تست سریع آنتی ژن ویروس Monkeypox برای تشخیص کیفی آنتی ژن آبله میمون در نمونه های ترشحی ضایعه انسانی یا دلمه استفاده می شود.این فقط برای استفاده تشخیصی آزمایشگاهی در نظر گرفته شده است.اصول آزمایش: هنگامی که نمونه پردازش می‌شود و به خوبی به نمونه اضافه می‌شود، آنتی‌ژن‌های ویروس آبله میمون در نمونه با مزدوج برچسب‌گذاری شده با آنتی‌بادی ویروس آبله میمون تعامل می‌کنند و کمپلکس‌های ذرات رنگی آنتی‌ژن-آنتی‌بادی را تشکیل می‌دهند.کمپلکس ها روی نیتروسلول ها مهاجرت می کنند...
 • کیت تست سریع آنتی ژن دنگی NS1 (کروماتوگرافی جانبی)

  کیت تست سریع آنتی ژن دنگی NS1 (کروماتوگرافی جانبی)

  استفاده در نظر گرفته شده کیت تست سریع آنتی ژن دنگی NS1 (کروماتوگرافی جانبی) برای تشخیص زودهنگام آنتی ژن NS1 ویروس دنگی در سرم، پلاسما، خون کامل یا خون کامل نوک انگشتان انسان طراحی شده است.این تست فقط برای استفاده حرفه ای است.اصل آزمایش این کیت ایمونوکروماتوگرافی است و از روش ساندویچ دوگانه آنتی بادی برای تشخیص دنگی NS1 استفاده می کند، حاوی ذرات کروی رنگی با برچسب آنتی بادی مونوکلونال NS1 1 است که در پد مزدوج پیچیده شده است، آنتی بادی مونوکلونال NS1 II که ثابت می شود ...
 • کیت تست سریع آنتی بادی دنگی IgM/IgG (کروماتوگرافی جانبی)

  کیت تست سریع آنتی بادی دنگی IgM/IgG (کروماتوگرافی جانبی)

  استفاده در نظر گرفته شده کیت تست سریع آنتی بادی دنگی IgM/IgG (کروماتوگرافی جانبی) یک ایمونواسی جریان جانبی است که برای تشخیص سریع و کیفی آنتی بادی های IgG و IgM در برابر ویروس دنگی در سرم، پلاسما، خون کامل یا خون کامل نوک انگشت انسان در نظر گرفته شده است.این آزمایش فقط یک نتیجه آزمایش اولیه را ارائه می دهد.این آزمایش فقط توسط متخصصان پزشکی قابل استفاده است.اصل تست دستگاه تست دنگی IgM/IgG دارای 3 خط از پیش روکش شده، "G" (خط آزمایش دنگی IgG)، "M" (دنگی I...
 • مالاریا HRP2/pLDH (P.fP.v) کیت تست سریع آنتی ژن (کروماتوگرافی جانبی)

  مالاریا HRP2/pLDH (P.fP.v) کیت تست سریع آنتی ژن (کروماتوگرافی جانبی)

  جزئیات محصول مورد استفاده کیت تشخیص آنتی ژن مالاریا به عنوان یک روش ساده، سریع، کیفی و مقرون به صرفه برای تشخیص و تمایز همزمان پلاسمودیوم فالسیپاروم (Pf) و پلاسمودیوم ویواکس (Pv) در خون کامل انسان یا خون کامل نوک انگشتان طراحی شده است.این دستگاه برای استفاده به عنوان یک تست غربالگری و برای تشخیص کمکی عفونت P.f و Pv در نظر گرفته شده است.اصل تست کیت تست آنتی ژن مالاریا (کروماتوگرافی جانبی) بر اساس اصل...
 • کیت تست سریع آنتی بادی هلیکوباکتر پیلوری (کروماتوگرافی جانبی)

  کیت تست سریع آنتی بادی هلیکوباکتر پیلوری (کروماتوگرافی جانبی)

  استفاده در نظر گرفته شده کیت تست سریع آنتی بادی هلیکوباکتر پیلوری (کروماتوگرافی جانبی) یک کروماتوگرافی جانبی است که برای تشخیص سریع و کیفی آنتی بادی های IgG خاص هلیکوباکتر پیلوری در سرم، پلاسما، خون کامل یا خون کامل سر انگشت انسان به عنوان کمکی در تشخیص عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران با علائم و نشانه های بالینی بیماری گوارشی.این آزمایش فقط توسط متخصصان پزشکی قابل استفاده است.اصل تست این کیت ایمونوکروماتوگرافی است و از کپت...
 • کیت تست سریع آنتی ژن H. Pylori (کروماتوگرافی جانبی)

  کیت تست سریع آنتی ژن H. Pylori (کروماتوگرافی جانبی)

  استفاده در نظر گرفته شده کیت تست سریع آنتی ژن H. Pylori (کروماتوگرافی جانبی) برای تشخیص کیفی آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع انسان در شرایط آزمایشگاهی استفاده می شود.این آزمایش فقط توسط متخصصان پزشکی قابل استفاده است.اصل آزمایش کیت ایمونوکروماتوگرافی است و از روش ساندویچ دوگانه آنتی بادی برای تشخیص آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری استفاده می کند.حاوی ذرات کروی رنگی با برچسب آنتی بادی مونوکلونال هلیکوباکتر پیلوری است که در یک پد مزدوج پیچیده شده است.آنتی بادی مونوکلونال هلیکوباکتر پیلوری دیگر که...
 • کیت تست سریع آنتی بادی IgG/IgM بروسلا (آزمایش ایمونوکروماتوگرافی)

  کیت تست سریع آنتی بادی IgG/IgM بروسلا (آزمایش ایمونوکروماتوگرافی)

  استفاده در نظر گرفته شده کیت تست سریع آنتی بادی IgG/IgM بروسلا (آزمایش ایمونوکروماتوگرافی) برای غربالگری بالینی کیفی نمونه های سرم/پلاسما/خون کامل برای تشخیص آنتی بادی آنتی بادی های ضد بروسلا مناسب است.در نظر گرفته شده است که به عنوان یک آزمایش غربالگری و به عنوان کمکی در تشخیص عفونت با بروسلا استفاده شود.اصل تست کیت تست سریع آنتی بادی IgG/IgM بروسلا (آزمایش ایمونوکروماتوگرافی) یک روش ایمونواسی کروماتوگرافی جریان جانبی است.کاست تست شامل ...
 • کیت تست سریع ترکیبی کاندیدا آلبیکنس و تریکوموناس (آزمایش ایمونوکروماتوگرافی)

  کیت تست سریع ترکیبی کاندیدا آلبیکنس و تریکوموناس (آزمایش ایمونوکروماتوگرافی)

  استفاده در نظر گرفته شده کیت تست سریع ترکیبی کاندیدا آلبیکنس و تریکوموناس (آزمایش ایمونوکروماتوگرافی) برای تشخیص کیفی کاندیدا آلبیکنس و تریکوموناس واژینالیس در نمونه‌های سواب ترشح واژن زنان بالای 18 سال مناسب است که برای تشخیص کمکی و تشخیص کمکی کاندیدا آلبیکناس استفاده می‌شود. عفونتاصل تست کیت تست سریع کاندیدا آلبیکنس و تریکوموناس ترکیبی (آزمایش ایمونوکروماتوگرافی) یک روش ایمونواسی کروماتوگرافی جریان جانبی است.دارای دو ...
 • کیت تست آنتی بادی Chagas IgG (آزمایش ایمونوکروماتوگرافی)

  کیت تست آنتی بادی Chagas IgG (آزمایش ایمونوکروماتوگرافی)

  استفاده مورد نظر کیت تست آنتی بادی Chagas IgG (آزمایش ایمونوکروماتوگرافی) یک روش ایمونواسی کروماتوگرافی جریان جانبی برای تشخیص کیفی IgG ضد تریپانوزوما کروزی (T. cruzi) در سرم، پلاسما یا خون کامل انسان است.در نظر گرفته شده است که به عنوان یک آزمایش غربالگری و به عنوان کمکی در تشخیص عفونت با T. crazy استفاده شود.اصل تست کیت تست آنتی بادی Chagas IgG یک روش ایمونواسی کروماتوگرافی جریان جانبی بر اساس اصل ایمونواسی غیرمستقیم است.یک مزدوج رنگی...
 • کیت تست آنتی بادی IgG/IgM Chikungunya (آزمایش ایمونوکروماتوگرافی)

  کیت تست آنتی بادی IgG/IgM Chikungunya (آزمایش ایمونوکروماتوگرافی)

  استفاده مورد نظر این محصول برای غربالگری بالینی کیفی نمونه های سرم/پلاسما/خون کامل برای تشخیص آنتی بادی علیه Chikungunya مناسب است.این یک آزمایش ساده، سریع و غیر ابزاری برای تشخیص بیماری Chikungunya ناشی از CHIKV است.اصل تست این محصول یک روش ایمونواسی کروماتوگرافی جریان جانبی است.کاست آزمایش شامل: 1) یک پد مزدوج رنگ شرابی حاوی آنتی ژن نوترکیب Chikungunya کونژوگه با طلای کلوئیدی و خرگوش ...
12بعدی >>> صفحه 1/2